androidapps.sk Android Apps

androidapps.sk
Title: Android Apps
Keywords: android aplikacie,aplikacie pre android,hry pre android,programy pre android,android hry,hry android
Description: Android hry a Android aplikácie ur?ené pre Vá? smartphone.
androidapps.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. androidapps.sk has 43% seo score.

androidapps.sk Information

Website / Domain: androidapps.sk
Website IP Address: 91.229.36.70
Domain DNS Server: pns2.cloudns.net,ns1.cloudns.net,pns1.cloudns.net,ns4.cloudns.net

androidapps.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

androidapps.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

androidapps.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 02 Aug 2016 17:26:33 GMT
Server Apache/2.2.22 (Debian)

androidapps.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
android aplikacie 0 0.00%
aplikacie pre android 0 0.00%
hry pre android 0 0.00%
programy pre android 0 0.00%
android hry 3 0.52%
hry android 0 0.00%

androidapps.sk Traffic Sources Chart

androidapps.sk Similar Website

Domain Site Title

androidapps.sk Alexa Rank History Chart

androidapps.sk aleax

androidapps.sk Html To Plain Text

Android Apps Search Android Apps Android hry a Android aplikácie Domovská stránka Kontakt Reklama HORE Vo?by 2012 Feb 23 Clanok napisal admin v kategorii Bezpecnos? Dovo?te nám predstavi? novú aplikáciu ktorá umo?nuje robi? prieskum volebnych preferencií volebnych strán. Aplikácia umo?nuje hlasova? a zároveň zobrazuje preferencie jednotlivych strán celkovo, aj v okolí pou?ívate?a. Strany sa dajú triedi? pod?a percent hlasov a pod?a ?ísla strany. Aplikácia umo?ňuje vyh?adávanie kandidátov pod?a mena priezviska a bydliska. Aplikácia obsahuje zoznam v?etkych kandidátov v?etkych strán. Viac informácií o aplikácii nájdete na domovskej stránke: http://manufakturapps.sk/javolim.html. Aplikácu m??ete stianhu? v AndroidMarkete: https://market.android.com/details?id=manufakturapps.sk.Volim Komentare (0) HORE Anglicko-slovenské prekladové slovníky Dec 28 Clanok napisal admin v kategorii Android aplikácie P?vodnym cie?om aplikácie WordLoad Dictionary bolo kone?ne prinies? pre platformu Android ad-free offline anglicko-slovensky slovník. Odvtedy sa z neho stalo nie?o ove?a viac. Ná? slovník m??e obsahova? ove?a viac databáz, teda nemusíte ma? nieko?ko aplikácií slovníkov, sta?í vám jedna univerzálna. Zatia? v?ak obsahuje len anglicko-slovensku/slovensko anglickú databázu ?o sa v blízkej dobe zmení. Aplikácia obsahuje aj funkciu s?ahovania tychto databáz.. (viac…) Komentare (0) HORE CZ/SK hra Milioná? Dec 23 Clanok napisal admin v kategorii Android aplikácie, Vo?ny ?as, Zábava Pomocou ?eskej aplikácie Milioná? od FishTrone Apps si m??ete preveri? svoje v?eobecné vedomosti. A ako vidí aplikáciu Milioná? sám autor, Ond?ej Pa?ka? “Nápad na aplikaci Milioná? vznikl, kdy? jsem viděl, ?e lidé mají o aplikace tohoto typu zájem a ?e na Android Marketu ?ádná podobná znalostní hra v ?e?tině není. Nechtěl jsem jen okopírovat soutě? Chcete byt milioná?em, ale také p?idat nějaká vlastní vylep?ení. Dva hlavní rozdíly oproti televizní verzi jsou ?asové limity na otázky a nápověda Androida. Android zodpoví otázku za vás, musíte ale nejd?ív odpovědět na otázku tykající se této platformy, se dvěma mo?nostmi.. (viac…) Komentare (0) HORE Slovenská Android aplikácia – AudioKnihy Nov 12 Clanok napisal admin v kategorii Audio knihy, Vo?ny ?as Autor: Richard Mihalovi? Komentár autora: Spríjemnite si dlhé chvíle pri cestovaní, ?porte alebo aktívnom odpo?inku po?úvaním vo?ne dostupnych audio kníh vo va?om mobile alebo tablete. Audio knihy sú dostupné v slovenskom a ?eskom jazyku. (viac…) Komentare (0) HORE PayPal pre Android bol aktualizovany, pridaná podpora pre Honeycomb, NFC a ?al?ie Nov 09 Clanok napisal admin v kategorii Financie Aplikácia PayPal pre Android sa dnes do?kala vyznamnej aktualizácie, v ktorej bola pridaná podpora bezkontaktnych platieb medzi zariadeniami prostredníctvom NFC. Táto technológia je ?ia? u nás len na malom po?te telefónov (Nexus S) a o tabletoch ani nehovorím – preto táto funkcia nemá pre ná? región a? taky vyznam. (viac…) Komentare (0) HORE Google+ aplikácia aktualizovaná na verziu 2.1.1: návrat Google+ widgetu Nov 06 Clanok napisal admin v kategorii Android aplikácie Android aplikácia Google+ bola v Android Markete práve aktualizovaná na najnov?iu verziu 2.1.1, ktorá priná?a podporu widgetu. Ten si teraz m??ete umiestni? na plochu Androidu a tak priamo z nej jednoducho aktualizova? svoj status, prida? fotografiu alebo spusti? samotnú aplikáciu. Okrem toho sú v novej verzii opravené aj chyby, ktoré sp?sobovali problémy pri s?ahovaní a in?talácii aplikácie. (viac…) Komentare (0) HORE Age of Defenders je u? na Android Markete Nov 04 Clanok napisal admin v kategorii Android hry Multi-platformová tower defence hra od slovenskych a ?eskych vyvojárov s názvom Age of Defenders je u? dostupná na Android Markete za 2,19€. Táto hra je unikátna najm? podporou ve?kého po?tu najr?znej?ích opera?nych systémov od Androidu a? po klasicky Windows na po?íta?och. Oproti inym tower defence hrám sa odli?uje aj v sp?sobe hrania, nesta?í sa toti? len ubráni?, ale svojho nepriate?a musíte aj zni?i?. (viac…) Komentare (0) HORE Google Reader aktualizovany pre rozhranie Android 4.0, Google Docs ho nasleduje Nov 03 Clanok napisal admin v kategorii Komunikácia, Multimedia V?era sa aktualizoval Google Reader a získal podporu pre rozhranie Android 4.0 . Podobne boli aktualizované Google Docs, ktoré taktie? získali podporu pre Ice Cream Sandwich zariadenia. Google Reader získal rozhranie a widgety pre Android 4.0 , naviga?nú kontrolu, a boli odstránené niektoré nepotrebné funkcie Google +. (viac…) Komentare (0) HORE Slovenská Android aplikácia: Slovak ATM (Bankomaty) Okt 30 Clanok napisal admin v kategorii Financie, GPS Autor: Ondrej Kubo Komentár autora: Jednoduchá aplikácia, ktorá vám nájde najbli??í bankomat va?ej banky a dokonca vám pom??e aj s navigáciou k nemu. Po nastavení mo?ete ma? zobrazené bankomaty aj v?etkych bánk. V prípade potreby si m??ete necha? zobrazi? zoznam okolitych bankomatov. Lokalizácia je zabezpe?ovaná pomocou GPS alebo mobilnej siete. (viac…) Komentare (0) HORE M?jAndroid.sk TIP: Remember The Milk – Aby ste nezabudli! Okt 29 Clanok napisal admin v kategorii Android aplikácie V dne?nom dieli seriálu M?jAndroid.sk TIP si predstavíme jednu vynimo?nú aplikáciu, ktorá vám m??e pom?c? s organizáciou vá?ho ?asu. Nejde len o radovú aplikáciu, ale o velikána v oblasti “to-do”aplikácií – Remember The Milk. Je tomu pár dní, ?o aplikácia dostala update a sním aj nové u?ívate?ské prostredie. Okrem prostredia pribudla e?te jedna príjemná vec – bezplatnos?. Aplikácia je teda od 17. októbra prístupná pre v?etkych bezplatne v ochudobnenej verzii. Ak by ste chceli vyu?íva? PRO verziu, vyjde vás to na $25/rok. Po?me si bli??ie predstavi? funkcie tejto aplikácie. (viac…) Komentare (0) ← Starsie clanky Reklama ?lánky !bada aplikacie / hry (16) Android aplikácie (167) Audio knihy (1) Bezpecnos? (6) E-knihy / Tla? (12) Financie (9) GPS (13) Internet / Kancelária (20) Komunikácia (11) Multimedia (14) Utility (15) Vo?ny ?as (56) Widget / Pozadie (17) Zábava (2) Android hry (38) Android iné/Oznamy (12) Android zariadenia (12) Root (tipy, apps a iné) (5) Nové na tablet-pc.sk Reklama ? Android Apps 2010 - 2011 ::: Blog slape na WordPress s pouzitim temy RedBel od Belouga. Entries (RSS) and Comments (RSS). WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera

androidapps.sk Whois

Domain Name: ANDROIDAPPS.SK